ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

1.ข้อมูลจำแนกตามเพศและชั้นเรียน

ชั้นเรียน

ปีการศึกษา

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อ.1

1

13

16

29

อ.2

1

9

11

20

ป.1

1

11

14

25

ป.2

1

9

9

18

ป.3

1

15

16

31

ป.4

1

21

11

32

ป.5

1

19

6

25

ป.6

1

16

7

23

รวม

8

118

87

205