ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางชมจิต พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้มอบหมายคณะทำงานนำโดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักเลขานุการกองคลัง กองเทคโนโลยีการศึกษา กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และนิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในเขตคลองสามวา โดยมีโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ โรงเรียนวัดสุขใจ โรงเรียนบ้านแบนชะโด โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ก่อนเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 76 ครั้ง