ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดสุขใจจึงประกาศปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64 และเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,13:10   อ่าน 100 ครั้ง