ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดสุขใจจึงประกาศการปิดเรียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 64 - วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 64 และเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 18. มกราคม 2564 ตามประกาศของสำนักการศึกษา ถ้ามีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 302 ครั้ง