ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63
กรอบแนวคิดทิศทางแผนการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในช่วงวิกฤติที่ไม่สามารถทำให้ครูเจอนักเรียนได้
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
แนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากรณีช่วงปิดภาคเรียนในระหว่างสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
ประกาศปิดสถานที่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส covids-19
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63