ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์โควิด19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
กทม.ประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนหลังเดินทางยุค covid -19
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขใจ การแพร่ระบาดโรคโควิท19
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64