ปฐมวัย

นางสาวอริสรา ไกรษี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวละมัย ใจดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1