ผู้บริหาร

นางสาวสายสุณี ศรีเสถียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/07/2016
ปรับปรุง 08/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 117978
Page Views 145735
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดสุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา 02-906-1632
2 โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) สามวาตะวันตก คลองสามวา 025692135
3 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน สามวาตะวันออก คลองสามวา 02-1536289
4 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย 022586014
6 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
22 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย 02 249 9587-8
26 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
32 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
46 โรงเรียนวัดหนัง บางค้อ จอมทอง 024682662
47 โรงเรียนธนบุรีศึกษา บางค้อ จอมทอง 024681534
48 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
49 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
50 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
58 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
68 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
69 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
70 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
71 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
72 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
73 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
74 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
76 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
77 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
78 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
79 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
81 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
82 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
83 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
84 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
85 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
86 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
93 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
94 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
95 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
96 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
97 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
103 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
104 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
105 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022827897 ต่อ 124
107 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต
108 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
109 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน 024243326
110 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
111 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 028663076
112 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
113 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 022891024/026881099
114 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ 02-587-0651 02-910-2527 โทรสาร 02-587-5246
119 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 02-5870978
131 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
138 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา บางนา 023930223
140 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
141 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
142 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
143 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
144 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
146 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
150 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
154 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
155 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
156 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
157 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
158 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
159 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
160 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
163 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
164 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
165 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
166 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
167 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
170 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน 02-2542319
173 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ประเวศ ประเวศ
175 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
176 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
179 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792
186 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
191 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
208 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
209 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
210 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
211 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 022816931
212 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
213 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
214 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
215 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
216 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
217 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
218 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
219 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
221 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
222 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
223 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
224 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร 022227588
225 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
226 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 023325253
244 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
245 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
246 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
260 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
261 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
262 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022400697
263 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
266 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
267 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
268 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ช่องนนทรี ยานนาวา 02-6784044-5
269 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
279 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
282 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
283 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
287 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
288 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
289 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
298 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
299 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
300 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
301 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 02-4272402
302 โรงเรียนเพชรถนอม ลาดพร้าว ลาดพร้าว
303 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
304 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา
305 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
306 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
307 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02-3111-525
308 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 023111483
309 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
311 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
312 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
313 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
314 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
315 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022223861
316 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
317 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
318 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
319 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
320 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
321 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
322 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
323 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
326 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
328 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 02-673-0080
329 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
334 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 022110037
341 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
348 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม
349 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง 023193744